Skip to Main Content

AIDC Denmark logo

Upcoming Events

Currently there are no available events.

About AIDC Denmark


Det tematiske netværk; ”AIDC Denmark” er en sammensmeltning af "RFID i Danmark", blev stiftet af Henrik B. Granau i efteråret 2010, og det danske chapter af AIM Global.

Det er intentionen at netværket, på non-profit basis, skal være samlende for alle aktiviteter i Danmark indenfor automatisk identifikation og datafangst, og formålet er skabe muligheder og forbedre konkurrence-evnen for både offentlige og private virksomheder i Danmark, gennem anvendelse af AIDC teknologi.

Netværket, der er organiseret som en forening, arbejder frem imod dette gennem erfaringsudveksling, opbygning af offentlig tilgængelig viden database om AIDC, nyhedsbreve og afholdelse af arrangementer.

Contact Information


AIDC Denmark
Stormvang 5, Hareskovby
DK-3500 Værløse

Phone Number: +45 +4521832835
E-mail: conference@aidcdk.org
Website: aidcdk.org